NPB; Líderes de Bateo y Picheo en la temporada 2017 por ambas Ligas

2-7-17
4:20 pm

 

Líderes de Bateo 2017 – Liga Central

2 de julio de 2017
Estadísticas generales
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
1 Miyazaki, Toshiro DeNA .336 60 220 24 74 13 1 7 33 23 23
2 Maru, Yoshihiro Hiroshima .336 74 289 55 97 20 3 14 52 57 46
3 Oshima, Yohei Chunichi .327 75 300 31 98 17 1 1 22 41 26
4 Sakamoto, Hayato Yomiuri .318 72 267 43 85 18 0 8 36 45 34
5 López, José DeNA .316 74 301 42 95 25 0 18 61 41 10
6 Abe, Tomohiro Hiroshima .311 67 212 36 66 7 3 1 26 46 17
7 Takai, Yuhei Yakult .307 70 277 29 85 21 0 2 32 42 11
8 Suzuki, Seiya Hiroshima .302 74 288 54 87 21 1 16 61 53 31
9 Toritani, Takashi Hanshin .300 72 237 26 71 9 0 2 26 31 37
10 McGehee, Casey Yomiuri .299 73 271 28 81 26 1 8 40 62 31

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
5 López, José DeNA .316 74 301 42 95 25 0 18 61 41 10
21 Guerrero, Alex Chunichi .270 73 263 35 71 10 3 21 46 62 15
29 Viciedo, Dayán Chunichi .246 64 244 29 60 8 0 13 38 44 21
# Batista, Xavier Hiroshima .257 19 35 8 9 3 0 5 10 12 4
# Herrera, Elián DeNA .250 25 56 9 14 1 0 1 1 22 6
# Peña, Ramiro Hiroshima .216 22 37 2 8 1 0 0 2 10 2
# Cruz, Luis Yomiuri .156 9 32 2 5 1 0 0 3 3 0
# Ciriaco, Audy DeNA .080 10 25 1 2 1 0 0 0 10 1
Líderes por categorías
# JONRONES Equipo JR      # ANOTADAS Equipo CA
1 Guerrero, Alex Chunichi 21      1 Tanaka, Kosuke Hiroshima 55
2 Eldred, Brad Hiroshima 21      2 Maru, Yoshihiro Hiroshima 55
3 López, José DeNA 18      3 Suzuki, Seiya Hiroshima 54
4 Suzuki, Seiya Hiroshima 16      4 Kuwahara, Masayuki DeNA 47
5 Viciedo, Dayán Chunichi 13      5 Kajitani, Takayuki DeNA 47
# EMPUJADAS Equipo CE      # HITS Equipo HC
1 López, José DeNA 61      1 Oshima, Yohei Chunichi 98
2 Suzuki, Seiya Hiroshima 61      2 Maru, Yoshihiro Hiroshima 97
3 Eldred, Brad Hiroshima 57      3 López, José DeNA 95
4 Maru, Yoshihiro Hiroshima 52      4 Suzuki, Seiya Hiroshima 87
5 Guerrero, Alex Chunichi 46      5 Sakamoto, Hayato Yomiuri 85

 

Líderes de Pitcheo 2017 – Liga Central

 
2 de julio de 2017
Estadísticas generales
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
1 Taguchi, Kazuto Yomiuri 2.26 12 6 2 0 79.2 60 7 21 20 59 32
2 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 2.49 13 7 4 0 97.2 75 8 29 27 88 19
3 Buchanan, David Yakult 2.55 14 5 4 0 91.2 87 9 32 26 72 28
4 Nomura, Yusuke Hiroshima 2.63 12 4 2 0 75.1 68 7 26 22 56 17
5 Valdés, Raúl Chunichi 2.65 15 4 5 0 98.2 78 5 36 29 53 34
6 Mikolas, Miles Yomiuri 2.86 14 6 4 0 94.1 98 5 36 30 88 10
7 Akiyama, Takumi Hanshin 2.91 12 6 4 0 80.1 86 6 28 26 71 9
8 Osera, Daichi Hiroshima 2.91 13 8 5 0 80.1 71 7 32 26 54 25
9 Messenger, Randy Hanshin 2.97 14 7 4 0 91.0 92 3 33 30 96 29
10 Imanaga, Shota DeNA 3.10 12 5 4 0 78.1 56 6 27 27 68 34

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
5 Valdés, Raúl Chunichi 2.65 15 4 5 0 98.2 78 5 36 29 53 34
# Mateo, Marcos Hanshin 1.91 35 5 2 0 33.0 22 1 13 7 34 13
# Norberto, Jordan Chunichi 2.23 17 5 2 0 60.2 44 0 20 15 54 27
# Dolis, Rafael Hanshin 2.35 31 0 3 22 30.2 30 0 9 8 42 10
# Caminero, Arquímedes Yomiuri 2.79 26 0 3 0 29.0 28 4 13 9 26 9
# Rondón, Jorge Chunichi 5.79 4 0 0 0 4.2 7 0 3 3 4 2
# Araujo, Elvis Chunichi 10.80 3 1 0 0 3.1 5 1 4 4 4 2

 

Líderes por categorías
# GANADOS Equipo G      # SALVADOS Equipo S      # PONCHADOS Equipo K
1 Messenger, Randy Hanshin 7      1 Dolis, Rafael Hanshin 22      1 Messenger, Randy Hanshin 96
2 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 7      2 Tajima, Shinji Chunichi 21      2 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 88
3 Okada, Akitake Hiroshima 7      3 Caminero, Arquímedes Yomiuri 15      3 Mikolas, Miles Yomiuri 88
4 Yabuta, Kazuki Hiroshima 7      4 Imamura, Takeru Hiroshima 15      4 Hamaguchi, Haruhiro DeNA 77
5 Taguchi, Kazuto Yomiuri 6      5 Akiyoshi, Ryo Yakult 10      5 Buchanan, David Yakult 72

 

————————————–

Líderes de Bateo 2017 – Liga del Pacífico

2 de julio de 2017
Estadísticas generales
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
1 Uchikawa, Seiichi SoftBank .321 58 212 30 68 12 0 11 45 18 30
2 Mogi, Eigoro Rakuten .319 57 226 44 72 16 1 12 37 45 26
3 Yanagita, Yuki SoftBank .318 74 258 61 82 17 0 20 67 71 55
4 Akiyama, Shogo Seibu .316 70 275 57 87 15 1 15 39 46 44
5 Nishikawa, Haruki Nippon Ham .309 73 282 49 87 15 1 4 19 63 37
6 Koyano, Eiichi Orix .301 69 259 23 78 6 1 4 29 36 14
7 Akaminai, Ginji Rakuten .299 68 251 36 75 13 0 2 27 35 31
8 Asamura, Hideto Seibu .298 70 289 34 86 18 1 7 50 37 15
9 Okada, Takahiro Orix .296 72 253 40 75 10 0 17 34 70 48
10 Wheeler, Zelous Rakuten .290 68 272 47 79 15 0 17 43 42 23

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo PMD PJ VB CA HC 2B 3B JR CE K BB
13 Peguero, Carlos Rakuten .285 68 270 41 77 13 0 18 54 82 28
18 Despaigne, Alfredo SoftBank .276 70 243 37 67 9 0 20 59 59 34
20 Mejía, Ernesto Seibu .270 70 241 26 65 13 0 13 40 67 30
27 Amador, Japhet Rakuten .211 56 204 15 43 1 0 8 26 52 19
# Santos, Roel Lotte .333 23 84 12 28 5 0 0 3 21 3
# Peña, Wily Mo Lotte .276 8 29 1 8 3 0 0 5 10 2
# Paredes, Jimmy Lotte .223 51 157 19 35 4 0 5 11 57 8
Líderes por categorías
# JONRONES Equipo JR      # ANOTADAS Equipo CA
1 Yanagita, Yuki SoftBank 20      1 Yanagita, Yuki SoftBank 61
2 Despaigne, Alfredo SoftBank 20      2 Akiyama, Shogo Seibu 57
3 Peguero, Carlos Rakuten 18      3 Nishikawa, Haruki Nippon Ham 49
4 Okada, Takahiro Orix 17      4 Imamiya, Kenta SoftBank 48
5 Laird, Brandon Nippon Ham 17      5 Wheeler, Zelous Rakuten 47
# EMPUJADAS Equipo CE      # HITS Equipo HC
1 Yanagita, Yuki SoftBank 67      1 Akiyama, Shogo Seibu 87
2 Despaigne, Alfredo SoftBank 59      2 Nishikawa, Haruki Nippon Ham 87
3 Laird, Brandon Nippon Ham 56      3 Asamura, Hideto Seibu 86
4 Peguero, Carlos Rakuten 54      4 Imamiya, Kenta SoftBank 82
5 Asamura, Hideto Seibu 50      5 Yanagita, Yuki SoftBank 82

 

Líderes de Pitcheo 2017 – Liga del Pacífico

2 de julio de 2017
Estadísticas generales
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
1 Kikuchi, Yusei Seibu 2.22 14 7 4 0 97.1 68 10 28 24 101 24
2 Kishi, Takayuki Rakuten 2.25 12 6 3 0 84.0 68 9 21 21 81 19
3 Higashihama, Nao SoftBank 2.53 13 7 3 0 92.2 72 8 27 26 87 30
4 Wolfe, Brian Seibu 2.57 13 6 2 0 77.0 69 5 29 22 37 13
5 Mima, Manabu Rakuten 2.62 14 7 2 0 96.1 76 10 29 28 78 16
6 Dickson, Brandon Orix 2.91 13 6 5 0 74.1 75 3 34 24 75 3
7 Norimoto, Takahiro Rakuten 3.10 12 8 2 0 90.0 79 7 34 31 119 21
8 Kaneko, Chihiro Orix 3.31 14 6 5 0 98.0 81 10 41 36 58 33
9 Matsuba, Takahiro Orix 3.61 12 3 5 0 77.1 76 8 35 31 36 18
10 Van den Hurk, Rick SoftBank 3.82 14 2 6 0 75.1 81 7 33 32 42 27

 

Jugadores Latinos
# Jugador Equipo EFE PJ G P S EL H JR C CL K BB
11 Mendoza, Luis Nippon Ham 3.82 14 2 6 0 75.1 81 7 33 32 42 27
# Moinelo, Liván SoftBank 0.00 3 1 0 0 1.2 0 0 3 0 3 2
# Germen, González Orix 2.08 12 0 0 0 13.0 14 0 5 3 17 6
# Garcés, Frank Seibu 5.01 14 2 2 0 23.1 21 3 13 13 13 11
# Escobar, Edwin Nippon Ham 5.64 14 1 2 0 22.1 31 2 22 14 19 13
# Candelario, Alexis Seibu 21.00 1 0 1 0 3.0 9 2 7 7 6 2

 

Líderes por categorías
# GANADOS Equipo G      # SALVADOS Equipo S      # PONCHADOS Equipo K
1 Norimoto, Takahiro Rakuten 8      1 Sarfate, Dennis SoftBank 24      1 Norimoto, Takahiro Rakuten 119
2 Mima, Manabu Rakuten 7      2 Matsui, Yuki Rakuten 23      2 Kikuchi, Yusei Seibu 101
3 Van den Hurk, Rick SoftBank 7      3 Hirano, Yoshihisa Orix 18      3 Higashihama, Nao SoftBank 87
4 Kikuchi, Yusei Seibu 7      4 Masuda, Tatsushi Seibu 15      4 Kishi, Takayuki Rakuten 81
5 Higashihama, Nao SoftBank 7      5 Masui, Hirotoshi Nippon Ham 13      5 Mima, Manabu Rakuten 78

 

 

FUENTE: Béisbol Japonés

 

Deja un comentario

Your email address will not be published.