NPB; Líderes del bateo y picheo

15/04/18
10:24 pm

 

Líderes de Bateo 2018 – Liga Central

Estadísticas generales
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Maru, Yoshihiro Hiroshima 0.444 15 68 45 20 1 0 5 36 13 15 13 22 2 0.632 0.800 1.432 0.417 0
2 Almonte, Zoilo Chunichi 0.407 15 61 59 24 5 0 4 41 15 7 8 2 0 0.426 0.695 1.121 0.625 1
3 Itoi, Yoshio Hanshin 0.364 14 60 44 16 4 0 3 29 9 6 5 14 0 0.533 0.659 1.192 0.400 0
4 Sakaguchi, Tomotaka Yakult 0.347 14 59 49 17 4 0 1 24 6 4 4 7 1 0.431 0.490 0.921 0.250 1
5 Fukudome, Kosuke Hanshin 0.333 13 53 45 15 4 0 2 25 6 4 10 8 0 0.434 0.556 0.990 0.250 0
6 Itohara, Kento Hanshin 0.319 14 53 47 15 3 0 0 18 2 3 6 5 0 0.385 0.383 0.768 0.375 1
7 López, José DeNA 0.315 14 56 54 17 2 0 3 28 7 4 4 2 0 0.339 0.519 0.858 0.200 0
8 Miyazaki, Toshiro DeNA 0.314 14 54 51 16 2 0 2 24 6 5 4 3 0 0.352 0.471 0.822 0.375 1
9 Sakamoto, Hayato Yomiuri 0.306 15 70 62 19 4 1 0 25 9 12 11 8 1 0.386 0.403 0.789 0.421 1
10 Kuramoto, Toshihiko DeNA 0.300 14 51 50 15 2 0 0 17 7 5 10 1 1 0.314 0.340 0.654 0.500 1

 

 

Jugadores Latinos
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
2 Almonte, Zoilo Chunichi 0.407 15 61 59 24 5 0 4 41 15 7 8 2 0 0.426 0.695 1.121 0.625 1
7 López, José DeNA 0.315 14 56 54 17 2 0 3 28 7 4 4 2 0 0.339 0.519 0.858 0.200 0
15 Guerrero, Alex Yomiuri 0.278 15 66 54 15 3 0 1 21 4 7 6 12 0 0.409 0.389 0.798 0.176 1
16 Viciedo, Dayán Chunichi 0.273 15 61 55 15 4 0 3 28 9 6 7 5 0 0.328 0.509 0.837 0.176 0
33 Rosario, Wilin Hanshin 0.222 14 59 54 12 1 0 1 16 7 5 14 4 0 0.271 0.296 0.567 0.263 2
# Mejía, Alejandro Hiroshima 0.294 11 18 17 5 2 0 0 7 1 3 7 1 1 0.333 0.412 0.745 0.333 0

 

Líderes de jonrones
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Maru, Yoshihiro Hiroshima 0.444 15 68 45 20 1 0 5 36 13 15 13 22 2 0.632 0.800 1.432 0.417 0
2 Almonte, Zoilo Chunichi 0.407 15 61 59 24 5 0 4 41 15 7 8 2 0 0.426 0.695 1.121 0.625 1
2 Tsutsugo, Yoshitomo DeNA 0.269 14 59 52 14 1 0 4 27 13 8 10 6 0 0.339 0.519 0.858 0.143 0
4 López, José DeNA 0.315 14 56 54 17 2 0 3 28 7 4 4 2 0 0.339 0.519 0.858 0.200 0
4 Viciedo, Dayán Chunichi 0.273 15 61 55 15 4 0 3 28 9 6 7 5 0 0.328 0.509 0.837 0.176 0
Líderes de empujadas
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Almonte, Zoilo Chunichi 0.407 15 61 59 24 5 0 4 41 15 7 8 2 0 0.426 0.695 1.121 0.625 1
2 Balentien, Wladimir Yakult 0.259 14 62 54 14 3 0 3 26 14 8 14 8 0 0.355 0.481 0.836 0.333 2
3 Maru, Yoshihiro Hiroshima 0.444 15 68 45 20 1 0 5 36 13 15 13 22 2 0.632 0.800 1.432 0.417 0
3 Tsutsugo, Yoshitomo DeNA 0.269 14 59 52 14 1 0 4 27 13 8 10 6 0 0.339 0.519 0.858 0.143 0
3 Okamoto, Kazuma Yomiuri 0.264 15 61 53 14 5 0 3 28 13 6 17 7 1 0.361 0.528 0.889 0.375 0

 

 

Líderes de anotadas
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamada, Tetsuto Yakult 0.250 15 71 56 14 3 1 2 25 5 17 12 15 7 0.408 0.446 0.855 0.333 0
2 Maru, Yoshihiro Hiroshima 0.444 15 68 45 20 1 0 5 36 13 15 13 22 2 0.632 0.800 1.432 0.417 0
3 Oshima, Yohei Chunichi 0.233 15 68 60 14 2 1 0 18 4 13 7 7 4 0.324 0.300 0.624 0.417 0
4 Sakamoto, Hayato Yomiuri 0.306 15 70 62 19 4 1 0 25 9 12 11 8 1 0.386 0.403 0.789 0.421 1
5 Yoshikawa, Naoki Yomiuri 0.242 15 67 62 15 7 0 0 22 3 11 18 2 1 0.273 0.355 0.628 0.200 0

 

Líderes de hits
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Almonte, Zoilo Chunichi 0.407 15 61 59 24 5 0 4 41 15 7 8 2 0 0.426 1.121 1.121 0.625 1
2 Maru, Yoshihiro Hiroshima 0.444 15 68 45 20 1 0 5 36 13 15 13 22 2 0.632 1.432 1.432 0.417 0
3 Sakamoto, Hayato Yomiuri 0.306 15 70 62 19 4 1 0 25 9 12 11 8 1 0.386 0.789 0.789 0.421 1
4 Sakaguchi, Tomotaka Yakult 0.347 14 59 49 17 4 0 1 24 6 4 4 7 1 0.431 0.921 0.921 0.250 1
4 López, José DeNA 0.315 14 56 54 17 2 0 3 28 7 4 4 2 0 0.339 0.858 0.858 0.200 0

 

 Líderes de Pitcheo 2018 – Liga Central

Estadísticas generales
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Kyoyama, Masaya DeNA 1.10 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 16.1 12 1 11 6.06 4 2 2 0.211 2.75 0.98
2 Buchanan, David Yakult 1.23 3 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1.000 22.0 15 2 15 6.14 6 3 3 0.195 2.50 0.95
3 Messenger, Randy Hanshin 2.16 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0.667 16.2 14 0 18 9.72 5 4 4 0.222 3.60 1.14
4 Johnson, Kris Hiroshima 2.57 3 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0.667 21.0 17 3 10 4.29 1 7 6 0.230 10.00 0.86
5 Barrios, Edison DeNA 2.76 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0.667 16.1 17 0 11 6.06 6 5 5 0.262 1.83 1.41
6 Akiyama, Takumi Hanshin 2.84 3 3 0 0 3 1 2 0 0 0 0.333 19.0 14 2 15 7.11 5 6 6 0.197 3.00 1.00
7 Osera, Daichi Hiroshima 3.18 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0.667 17.0 10 4 18 9.53 11 6 6 0.175 1.64 1.24
8 Gee, Dillon Chunichi 3.68 3 3 2 0 2 0 3 0 0 0 0.000 22.0 18 4 14 5.73 5 11 9 0.234 2.80 1.05
9 Ishida, Kenta DeNA 3.71 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0.333 17.0 18 2 20 10.59 8 14 7 0.257 2.50 1.53
10 Fujinami, Shintaro Hanshin 3.78 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 16.2 16 0 11 5.94 10 7 7 0.276 1.10 1.56

 

 

Jugadores Latinos
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
5 Barrios, Edison DeNA 2.76 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0.667 16.1 17 0 11 6.06 6 5 5 0.262 1.83 1.41
# Caminero, Arquímedes Yomiuri 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.0 6 0 6 13.50 0 1 0 0.333 1.50
# Dolis, Rafael Hanshin 1.29 7 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.000 7.0 3 0 8 10.29 3 1 1 0.136 2.67 0.86
# García, Onelki Chunichi 1.64 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 11.0 7 0 11 9.00 8 2 2 0.200 1.38 1.36
# Escobar, Edwin DeNA 2.70 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6.2 4 1 6 8.10 6 2 2 0.200 1.00 1.50
# Mateo, Marcos Hanshin 6.00 7 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0.000 6.0 9 0 6 9.00 4 4 4 0.346 1.50 2.17

 

 

Ganados
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Kyoyama, Masaya DeNA 1.10 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1.000 16.1 12 1 11 6.06 4 2 2 0.211 2.75 0.98
2 Buchanan, David Yakult 1.23 3 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1.000 22.0 15 2 15 6.14 6 3 3 0.195 2.50 0.95
2 García, Onelki Chunichi 1.64 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 11.0 7 0 11 9.00 8 2 2 0.200 1.38 1.36
2 Messenger, Randy Hanshin 2.16 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0.667 16.2 14 0 18 9.72 5 4 4 0.222 3.60 1.14
2 Barrios, Edison DeNA 2.76 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0.667 16.1 17 0 11 6.06 6 5 5 0.262 1.83 1.41

 

Salvados
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Yamasaki, Yasuaki DeNA 0.00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7.0 3 0 10 12.86 3 0 0 0.130 3.33 0.86
2 Dolis, Rafael Hanshin 1.29 7 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.000 7.0 3 0 8 10.29 3 1 1 0.136 2.67 0.86
2 Nakazaki, Shota Hiroshima 5.14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.0 6 1 7 9.00 5 4 4 0.222 1.40 1.57
4 Carasiti, Matt Yakult 1.29 7 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1.000 7.0 3 0 4 5.14 4 1 1 0.120 1.00 1.00
4 Tajima, Shinji Chunichi 2.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.0 2 0 2 4.50 1 1 1 0.167 2.00 0.75

 

 

Ponchados
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Sugano, Tomoyuki Yomiuri 4.29 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0.333 21.0 25 3 21 9.00 4 11 10 0.301 5.25 1.38
2 Ishida, Kenta DeNA 3.71 3 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0.333 17.0 18 2 20 10.59 8 14 7 0.257 2.50 1.53
3 Messenger, Randy Hanshin 2.16 3 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0.667 16.2 14 0 18 9.72 5 4 4 0.222 3.60 1.14
3 Osera, Daichi Hiroshima 3.18 3 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0.667 17.0 10 4 18 9.53 11 6 6 0.175 1.64 1.24
5 Azuma, Katsuki DeNA 2.92 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0.500 12.1 12 1 16 11.68 5 4 4 0.261 3.20 1.38

 

 

Hold points
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Ino, Shoichi DeNA 3.52 8 0 0 0 0 1 0 5 6 1 1.000 7.2 9 1 5 5.87 1 3 3 0.300 5.00 1.30
2 Mikami, Tomoya DeNA 3.86 9 0 0 0 0 0 0 5 5 0 7.0 5 0 6 7.71 2 3 3 0.208 3.00 1.00
3 Imamura, Takeru Hiroshima 0.00 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5.1 1 0 6 10.13 0 0 0 0.056 0.19
3 Jackson, Jay Hiroshima 1.50 6 0 0 0 0 0 0 4 4 0 6.0 4 1 6 9.00 4 1 1 0.190 1.50 1.33
3 Sawamura, Hirokazu Yomiuri 7.00 8 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0.500 9.0 12 0 6 6.00 2 7 7 0.343 3.00 1.56Líderes de Bateo 2018 – Liga del Pacífico

Estadísticas generales
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kondo, Kensuke Nippon Ham 0.429 14 63 49 21 7 0 0 28 5 6 9 14 2 0.556 0.571 1.127 0.400 0
2 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.360 14 62 50 18 5 1 5 40 15 11 12 12 0 0.484 0.800 1.284 0.615 1
3 Akiyama, Shogo Seibu 0.351 14 66 57 20 4 0 2 30 9 14 12 8 2 0.424 0.526 0.951 0.385 0
4 Uebayashi, Seiji SoftBank 0.350 12 46 40 14 1 2 1 22 5 7 9 3 1 0.409 0.550 0.959 0.625 0
5 Tonosaki, Shuta Seibu 0.346 14 59 52 18 1 1 1 24 8 11 12 7 6 0.424 0.462 0.885 0.571 2
6 Ogino, Takashi Lotte 0.345 13 63 55 19 4 0 1 26 5 14 4 5 6 0.410 0.473 0.883 0.154 0
7 Nakamura, Shogo Lotte 0.333 13 60 54 18 1 1 1 24 8 9 4 3 5 0.367 0.444 0.811 0.364 0
8 Genda, Sosuke Seibu 0.328 14 64 58 19 3 3 0 28 14 4 9 1 2 0.339 0.483 0.821 0.500 0
9 Mori, Tomoya Seibu 0.326 13 51 46 15 2 1 1 22 6 6 7 5 2 0.392 0.478 0.870 0.400 0
10 Nakamura, Akira SoftBank 0.300 12 45 40 12 3 0 2 21 6 4 7 5 0 0.378 0.525 0.903 0.200 0

 

 

Jugadores Latinos
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
23 Amador, Japhet Rakuten 0.227 15 51 44 10 1 0 1 14 5 3 13 7 1 0.333 0.318 0.652 0.300 0
30 Peguero, Carlos Rakuten 0.204 13 58 54 11 2 0 3 22 11 5 24 3 0 0.241 0.407 0.649 0.357 0
31 Despaigne, Alfredo SoftBank 0.200 12 50 45 9 0 0 3 18 6 4 10 4 0 0.260 0.400 0.660 0.200 0
# Arcia, Oswaldo Nippon Ham 0.265 11 40 34 9 2 0 0 11 4 1 6 2 0 0.375 0.324 0.699 0.300 0
# Mejía, Ernesto Seibu 0.172 10 33 29 5 1 0 0 6 1 1 6 4 0 0.273 0.207 0.480 0.000 0

 

Líderes de jonrones
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.360 14 62 50 18 5 1 5 40 15 11 12 12 0 0.484 0.800 1.284 0.615 1
1 Marrero, Chris Orix 0.200 13 50 45 9 2 0 5 26 13 6 15 3 1 0.260 0.578 0.838 0.143 0
3 Yoshida, Masataka Orix 0.275 14 59 51 14 3 0 3 26 9 8 10 7 0 0.373 0.510 0.883 0.286 1
3 Peguero, Carlos Rakuten 0.204 13 58 54 11 2 0 3 22 11 5 24 3 0 0.241 0.407 0.649 0.357 0
3 Despaigne, Alfredo SoftBank 0.200 12 50 45 9 0 0 3 18 6 4 10 4 0 0.260 0.400 0.660 0.200 0

 

 

Líderes de empujadas
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.360 14 62 50 18 5 1 5 40 15 11 12 12 0 0.484 0.800 1.284 0.615 1
2 Genda, Sosuke Seibu 0.328 14 64 58 19 3 3 0 28 14 4 9 1 2 0.339 0.483 0.821 0.500 0
3 Marrero, Chris Orix 0.200 13 50 45 9 2 0 5 26 13 6 15 3 1 0.260 0.578 0.838 0.143 0
4 Inoue, Seiya Lotte 0.283 13 54 46 13 3 0 2 22 12 6 10 6 0 0.352 0.478 0.830 0.357 0
5 Peguero, Carlos Rakuten 0.204 13 58 54 11 2 0 3 22 11 5 24 3 0 0.241 0.407 0.649 0.357 0

 

Líderes de anotadas
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Akiyama, Shogo Seibu 0.351 14 66 57 20 4 0 2 30 9 14 12 8 2 0.424 0.526 0.951 0.385 0
1 Ogino, Takashi Lotte 0.345 13 63 55 19 4 0 1 26 5 14 4 5 6 0.410 0.473 0.883 0.154 0
3 Asamura, Hideto Seibu 0.259 14 64 58 15 4 0 3 28 8 12 15 5 1 0.328 0.483 0.811 0.313 2
4 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.360 14 62 50 18 5 1 5 40 15 11 12 12 0 0.484 0.800 1.284 0.615 1
4 Tonosaki, Shuta Seibu 0.346 14 59 52 18 1 1 1 24 8 11 12 7 6 0.424 0.462 0.885 0.571 2

 

Líderes de hits
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Kondo, Kensuke Nippon Ham 0.429 14 63 49 21 7 0 0 28 5 6 9 14 2 0.556 1.127 1.127 0.400 0
2 Akiyama, Shogo Seibu 0.351 14 66 57 20 4 0 2 30 9 14 12 8 2 0.424 0.951 0.951 0.385 0
3 Ogino, Takashi Lotte 0.345 13 63 55 19 4 0 1 26 5 14 4 5 6 0.410 0.883 0.883 0.154 0
3 Genda, Sosuke Seibu 0.328 14 64 58 19 3 3 0 28 14 4 9 1 2 0.339 0.821 0.821 0.500 0
5 Yamakawa, Hotaka Seibu 0.360 14 62 50 18 5 1 5 40 15 11 12 12 0 0.484 1.284 1.284 0.615 1

 Líderes de Pitcheo 2018 – Liga del Pacífico

Estadísticas generales
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Uwasawa, Naoyuki Nippon Ham 0.64 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1.000 14.0 10 1 12 7.71 4 1 1 0.208 3.00 1.00
2 Ishikawa, Shuta SoftBank 0.75 5 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1.000 12.0 7 0 11 8.25 4 1 1 0.171 2.75 0.92
3 Tawata, Shinsaburo Seibu 1.23 3 3 1 0 3 3 0 0 0 0 1.000 22.0 12 1 14 5.73 5 3 3 0.160 2.80 0.77
4 Ishikawa, Ayumu Lotte 1.32 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1.000 13.2 9 0 11 7.24 7 2 2 0.191 1.57 1.17
5 Martínez, Nick Nippon Ham 1.96 3 3 2 0 3 1 2 0 0 0 0.333 23.0 20 2 14 5.48 4 7 5 0.235 3.50 1.04
6 Togame, Ken Seibu 2.57 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0.500 14.0 6 1 9 5.79 6 5 4 0.140 1.50 0.86
7 Van den Hurk, Rick SoftBank 3.00 2 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0.500 12.0 8 2 11 8.25 6 4 4 0.182 1.83 1.17
8 Nishi, Yuki Orix 3.15 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0.000 20.0 21 1 21 9.45 4 7 7 0.273 5.25 1.25
9 Nakata, Kenichi SoftBank 3.32 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 19.0 17 2 11 5.21 12 7 7 0.246 0.92 1.53
10 Kikuchi, Yusei Seibu 3.43 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 1.000 21.0 13 2 21 9.00 5 8 8 0.173 4.20 0.86

 

 

Jugadores Latinos
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
# Castillo, Fabio Seibu 4.22 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0.500 10.2 8 0 7 5.91 8 5 5 0.211 0.88 1.50
# Moinelo, Liván SoftBank 10.80 6 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1.000 3.1 3 1 4 10.80 4 4 4 0.231 1.00 2.10
# Rodríguez, Bryan Nippon Ham 30.86 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 2.1 9 0 0 0.00 0 8 8 0.600 3.86

 

 

Ganados
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Tawata, Shinsaburo Seibu 1.23 3 3 1 0 3 3 0 0 0 0 1.000 22.0 12 1 14 5.73 5 3 3 0.160 2.80 0.77
1 Kikuchi, Yusei Seibu 3.43 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 1.000 21.0 13 2 21 9.00 5 8 8 0.173 4.20 0.86
3 Ishikawa, Shuta SoftBank 0.75 5 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1.000 12.0 7 0 11 8.25 4 1 1 0.171 2.75 0.92
3 Ishikawa, Ayumu Lotte 1.32 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1.000 13.2 9 0 11 7.24 7 2 2 0.191 1.57 1.17
5 Tonkin, Michael Nippon Ham 0.00 6 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1.000 6.1 2 0 4 5.68 1 2 0 0.095 4.00 0.47

 

 

Salvados
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Sarfate, Dennis SoftBank 3.00 6 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1.000 6.0 4 0 9 13.50 3 2 2 0.200 3.00 1.17
2 Masuda, Tatsushi Seibu 1.29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7.0 8 0 3 3.86 1 1 1 0.286 3.00 1.29
2 Ishikawa, Naoya Nippon Ham 5.14 7 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7.0 6 1 10 12.86 3 5 4 0.222 3.33 1.29
4 Tonkin, Michael Nippon Ham 0.00 6 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1.000 6.1 2 0 4 5.68 1 2 0 0.095 4.00 0.47
4 Uchi, Tatsuya Lotte 3.68 8 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0.000 7.1 6 1 11 13.50 3 3 3 0.231 3.67 1.23

 

 

Ponchados
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Nishi, Yuki Orix 3.15 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0.000 20.0 21 1 21 9.45 4 7 7 0.273 5.25 1.25
1 Kikuchi, Yusei Seibu 3.43 3 3 0 0 2 3 0 0 0 0 1.000 21.0 13 2 21 9.00 5 8 8 0.173 4.20 0.86
3 Norimoto, Takahiro Rakuten 3.43 3 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0.500 21.0 20 2 20 8.57 10 9 8 0.256 2.00 1.43
4 Kato, Takayuki Nippon Ham 5.09 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 17.2 20 0 16 8.15 3 10 10 0.290 5.33 1.30
5 Yamaoka, Taisuke Orix 3.63 3 3 0 0 2 1 2 0 0 0 0.333 17.1 17 1 15 7.79 5 10 7 0.262 3.00 1.27

 

 

Hold points
Pos Jugador Equipo EFE J A JC B AC G P PA HP S PV EL H JR K K/9 BB C CL PBC K/BB WHIP
1 Matsunaga, Takahiro Lotte 2.25 7 0 0 0 0 0 0 6 6 0 4.0 1 0 4 9.00 1 1 1 0.077 4.00 0.50
2 Takekuma, Shota Seibu 0.00 6 0 0 0 0 1 0 4 5 0 1.000 5.2 3 0 3 4.76 3 0 0 0.176 1.00 1.06
3 Hermann, Frank Rakuten 5.40 6 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0.000 5.0 10 1 4 7.20 3 3 3 0.455 1.33 2.60
3 Scheppers, Tanner Lotte 5.87 8 0 0 0 0 0 0 4 4 1 7.2 12 1 10 11.74 4 5 5 0.343 2.50 2.09
5 Tonkin, Michael Nippon Ham 0.00 6 0 0 0 0 1 0 2 3 2 1.000 6.1 2 0 4 5.68 1 2 0 0.095 4.00 0.47

 

Tomado de: beisboljapones

 

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.