NPB; Líderes de Bateo y Picheo en la temporada: ¡Siguen brillando Onelki García y Dayan Viciedo entre los mejores!

29/07/18
2:03 pm
 

 

 

Descargar Tabla con los Líderes aquí
 
Líderes de Bateo 2018 – Liga Central
29 de julio de 2018
 
Estadísticas generales
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Hirata, Ryosuke
Chunichi
0.333
89
343
300
100
16
3
5
137
35
44
45
38
8
0.412
0.457
0.869
0.344
0
2
Sakamoto, Hayato
Yomiuri
0.328
82
376
326
107
18
2
13
168
56
61
65
50
8
0.418
0.515
0.933
0.411
8
3
Maru, Yoshihiro
Hiroshima
0.320
69
303
225
72
13
0
21
148
49
63
55
75
7
0.492
0.658
1.150
0.277
1
4
Aoki, Norichika
Yakult
0.319
80
354
304
97
21
2
6
140
41
51
29
35
1
0.410
0.461
0.870
0.338
1
5
Miyazaki, Toshiro
DeNA
0.313
89
364
342
107
22
0
16
177
45
38
30
22
0
0.354
0.518
0.872
0.329
7
6
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.312
86
392
324
101
14
3
24
193
53
83
73
67
22
0.431
0.596
1.027
0.262
10
7
Viciedo, Dayán
Chunichi
0.311
86
364
322
100
19
1
15
166
60
56
42
32
1
0.385
0.516
0.900
0.301
4
8
Sakaguchi, Tomotaka
Yakult
0.308
85
346
295
91
14
2
2
115
20
31
34
45
6
0.402
0.390
0.792
0.206
2
9
Almonte, Zoilo
Chunichi
0.300
86
365
330
99
25
0
11
157
50
33
67
31
1
0.359
0.476
0.835
0.333
3
10
Okamoto, Kazuma
Yomiuri
0.298
94
403
359
107
16
0
18
177
56
53
85
41
2
0.375
0.493
0.868
0.303
4
 
 
Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
7
Viciedo, Dayán
Chunichi
0.311
86
364
322
100
19
1
15
166
60
56
42
32
1
0.385
0.516
0.900
0.301
4
9
Almonte, Zoilo
Chunichi
0.300
86
365
330
99
25
0
11
157
50
33
67
31
1
0.359
0.476
0.835
0.333
3
#
López, José
DeNA
0.323
57
233
223
72
11
0
17
134
47
25
26
8
0
0.348
0.601
0.949
0.373
0
#
Soto, Neftalí
DeNA
0.308
53
226
211
65
9
0
16
122
41
35
49
9
0
0.345
0.578
0.923
0.288
5
#
Moya, Steven
Chunichi
0.304
45
100
92
28
4
0
3
41
16
5
25
6
0
0.350
0.446
0.796
0.368
3
#
Mejía, Alejandro
Hiroshima
0.294
11
18
17
5
2
0
0
7
1
3
7
1
1
0.333
0.412
0.745
0.333
0
#
Navarro, Efren
Hanshin
0.273
16
60
55
15
3
0
1
21
8
3
15
4
0
0.317
0.382
0.698
0.250
1
#
Batista, Xavier
Hiroshima
0.259
52
183
162
42
5
0
16
95
32
26
46
19
0
0.333
0.586
0.920
0.220
2
#
Guerrero, Alex
Yomiuri
0.253
60
251
225
57
16
0
10
103
29
28
49
21
2
0.331
0.458
0.788
0.221
3
#
Rosario, Wilin
Hanshin
0.241
57
232
216
52
10
0
7
83
30
22
52
13
0
0.284
0.384
0.669
0.208
9
#
Martínez, Jorge
Yomiuri
0.182
3
11
11
2
0
0
1
5
1
1
6
0
0
0.182
0.455
0.636
0.000
0
 
 
 
 
 
Líderes de jonrones
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.312
86
392
324
101
14
3
24
193
53
83
73
67
22
0.431
0.596
1.027
0.262
10
1
Balentien, Wladimir
Yakult
0.273
87
373
315
86
11
0
24
169
79
44
75
56
0
0.381
0.537
0.917
0.305
4
3
Tsutsugo, Yoshitomo
DeNA
0.294
86
356
306
90
19
1
22
177
56
45
69
47
0
0.385
0.578
0.963
0.236
2
4
Maru, Yoshihiro
Hiroshima
0.320
69
303
225
72
13
0
21
148
49
63
55
75
7
0.492
0.658
1.150
0.277
1
5
Okamoto, Kazuma
Yomiuri
0.298
94
403
359
107
16
0
18
177
56
53
85
41
2
0.375
0.493
0.868
0.303
4
 
 
 
 
 
Líderes de empujadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Balentien, Wladimir
Yakult
0.273
87
373
315
86
11
0
24
169
79
44
75
56
0
0.381
0.537
0.917
0.305
4
2
Viciedo, Dayán
Chunichi
0.311
86
364
322
100
19
1
15
166
60
56
42
32
1
0.385
0.516
0.900
0.301
4
3
Sakamoto, Hayato
Yomiuri
0.328
82
376
326
107
18
2
13
168
56
61
65
50
8
0.418
0.515
0.933
0.411
8
3
Okamoto, Kazuma
Yomiuri
0.298
94
403
359
107
16
0
18
177
56
53
85
41
2
0.375
0.493
0.868
0.303
4
3
Tsutsugo, Yoshitomo
DeNA
0.294
86
356
306
90
19
1
22
177
56
45
69
47
0
0.385
0.578
0.963
0.236
2
 
 
 
 
Líderes de anotadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.312
86
392
324
101
14
3
24
193
53
83
73
67
22
0.431
0.596
1.027
0.262
10
2
Maru, Yoshihiro
Hiroshima
0.320
69
303
225
72
13
0
21
148
49
63
55
75
7
0.492
0.658
1.150
0.277
1
2
Oshima, Yohei
Chunichi
0.262
91
417
385
101
16
6
5
144
29
63
54
28
12
0.317
0.374
0.691
0.260
0
4
Tanaka, Kosuke
Hiroshima
0.262
87
413
340
89
14
5
6
131
35
62
74
56
16
0.380
0.385
0.765
0.239
6
5
Sakamoto, Hayato
Yomiuri
0.328
82
376
326
107
18
2
13
168
56
61
65
50
8
0.418
0.515
0.933
0.411
8
 
 
 
Líderes de hits
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Sakamoto, Hayato
Yomiuri
0.328
82
376
326
107
18
2
13
168
56
61
65
50
8
0.418
0.933
0.933
0.411
8
1
Miyazaki, Toshiro
DeNA
0.313
89
364
342
107
22
0
16
177
45
38
30
22
0
0.354
0.872
0.872
0.329
7
1
Okamoto, Kazuma
Yomiuri
0.298
94
403
359
107
16
0
18
177
56
53
85
41
2
0.375
0.868
0.868
0.303
4
4
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.312
86
392
324
101
14
3
24
193
53
83
73
67
22
0.431
1.027
1.027
0.262
10
4
Oshima, Yohei
Chunichi
0.262
91
417
385
101
16
6
5
144
29
63
54
28
12
0.317
0.691
0.691
0.260
0
 
 
Líderes de Pitcheo 2018 – Liga Central
 
29 de julio de 2018
 
Estadísticas generales
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
García, Onelki
Chunichi
2.47
17
16
2
2
10
10
5
0
0
0
0.667
105.2
79
6
91
7.75
53
32
29
0.212
1.72
1.25
2
Osera, Daichi
Hiroshima
2.53
17
17
2
0
13
11
5
0
0
0
0.688
110.1
86
15
93
7.59
24
40
31
0.213
3.88
1.00
3
Sugano, Tomoyuki
Yomiuri
2.71
17
17
5
3
11
9
7
0
0
0
0.563
123.0
110
12
122
8.93
20
39
37
0.237
6.10
1.06
4
Azuma, Katsuki
DeNA
2.72
14
14
1
1
9
7
4
0
0
0
0.636
89.1
76
7
83
8.36
28
29
27
0.229
2.96
1.16
5
Johnson, Kris
Hiroshima
3.05
14
14
0
0
11
7
2
0
0
0
0.778
88.2
77
6
67
6.80
26
32
30
0.241
2.58
1.16
6
Messenger, Randy
Hanshin
3.20
18
18
0
0
13
10
6
0
0
0
0.625
115.1
103
5
105
8.19
31
44
41
0.239
3.39
1.16
7
Buchanan, David
Yakult
3.33
18
18
2
1
12
8
6
0
0
0
0.571
119.0
111
11
68
5.14
40
48
44
0.249
1.70
1.27
8
Yamaguchi, Shun
Yomiuri
3.51
17
17
6
2
11
8
6
0
0
0
0.571
118.0
92
14
113
8.62
39
48
46
0.213
2.90
1.11
9
Ogasawara, Shinnosuke
Chunichi
3.79
15
15
1
1
9
5
6
0
0
0
0.455
97.1
92
13
67
6.20
42
45
41
0.253
1.60
1.38
10
Akiyama, Takumi
Hanshin
3.91
14
14
2
1
9
5
8
0
0
0
0.385
89.2
88
8
74
7.43
13
39
39
0.258
5.69
1.13
 
 
Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
García, Onelki
Chunichi
2.47
17
16
2
2
10
10
5
0
0
0
0.667
105.2
79
6
91
7.75
53
32
29
0.212
1.72
1.25
#
Rodríguez, Joely
Chunichi
0.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.0
0
0
1
9.00
0
0
0
0.000
0.00
#
Mercedes, Christopher
Yomiuri
0.00
3
3
0
0
2
2
0
0
0
0
1.000
20.0
14
0
13
5.85
2
0
0
0.194
6.50
0.80
#
Campos, Leonel
Hiroshima
0.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.0
1
0
0
0.00
1
0
0
0.333
0.00
2.00
#
Adames, Samuel
Yomiuri
0.90
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.0
6
0
6
5.40
9
1
1
0.182
0.67
1.50
#
Escobar, Edwin
DeNA
2.25
34
0
0
0
0
2
2
10
12
0
0.500
32.0
24
4
34
9.56
15
10
8
0.218
2.27
1.22
#
Franzua, Gerónimo
Hiroshima
2.45
15
2
0
0
0
1
2
6
7
0
0.333
33.0
19
1
46
12.55
14
12
9
0.161
3.29
1.00
#
Moreno, Diego
Hanshin
2.70
8
0
0
0
0
0
0
3
3
0
6.2
8
0
6
8.10
3
2
2
0.320
2.00
1.65
#
Dolis, Rafael
Hanshin
2.87
32
0
0
0
0
1
3
1
2
21
0.250
31.1
33
2
32
9.19
10
15
10
0.273
3.20
1.37
#
Barrios, Edison
DeNA
3.61
10
10
0
0
4
2
4
0
0
0
0.333
47.1
49
1
35
6.65
12
22
19
0.262
2.92
1.29
#
Martínez, Raidel
Chunichi
5.40
4
4
0
0
0
1
1
0
0
0
0.500
20.0
22
4
14
6.30
7
12
12
0.286
2.00
1.45
#
Caminero, Arquímedes
Yomiuri
5.79
20
0
0
0
0
1
1
2
3
11
0.500
18.2
27
1
19
9.16
6
13
12
0.329
3.17
1.77
#
Mateo, Marcos
Hanshin
6.75
17
0
0
0
0
0
1
4
4
0
0.000
14.2
19
2
13
7.98
11
11
11
0.317
1.18
2.05
#
Urquídez, Jason
 
20.25
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1
4
0
1
6.75
1
5
3
0.444
1.00
3.75
 
 
 
Ganados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Osera, Daichi
Hiroshima
2.53
17
17
2
0
13
11
5
0
0
0
0.688
110.1
86
15
93
7.59
24
40
31
0.213
3.88
1.00
2
García, Onelki
Chunichi
2.47
17
16
2
2
10
10
5
0
0
0
0.667
105.2
79
6
91
7.75
53
32
29
0.212
1.72
1.25
2
Messenger, Randy
Hanshin
3.20
18
18
0
0
13
10
6
0
0
0
0.625
115.1
103
5
105
8.19
31
44
41
0.239
3.39
1.16
4
Sugano, Tomoyuki
Yomiuri
2.71
17
17
5
3
11
9
7
0
0
0
0.563
123.0
110
12
122
8.93
20
39
37
0.237
6.10
1.06
5
Buchanan, David
Yakult
3.33
18
18
2
1
12
8
6
0
0
0
0.571
119.0
111
11
68
5.14
40
48
44
0.249
1.70
1.27
 
 
 
Salvados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Nakazaki, Shota
Hiroshima
2.13
39
0
0
0
0
0
0
4
4
24
38.0
32
4
38
9.00
15
10
9
0.216
2.53
1.24
2
Yamasaki, Yasuaki
DeNA
2.36
35
0
0
0
0
2
3
2
4
21
0.400
34.1
25
3
39
10.22
12
10
9
0.203
3.25
1.08
2
Dolis, Rafael
Hanshin
2.87
32
0
0
0
0
1
3
1
2
21
0.250
31.1
33
2
32
9.19
10
15
10
0.273
3.20
1.37
4
Ishiyama, Taichi
Yakult
1.44
41
0
0
0
0
3
0
6
9
17
1.000
43.2
31
2
34
7.01
10
8
7
0.197
3.40
0.94
5
Tajima, Shinji
Chunichi
6.04
29
0
0
0
0
0
4
1
1
15
0.000
28.1
27
3
13
4.13
17
19
19
0.257
0.76
1.55
 
 
 
 
Ponchados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Sugano, Tomoyuki
Yomiuri
2.71
17
17
5
3
11
9
7
0
0
0
0.563
123.0
110
12
122
8.93
20
39
37
0.237
6.10
1.06
2
Yamaguchi, Shun
Yomiuri
3.51
17
17
6
2
11
8
6
0
0
0
0.571
118.0
92
14
113
8.62
39
48
46
0.213
2.90
1.11
3
Messenger, Randy
Hanshin
3.20
18
18
0
0
13
10
6
0
0
0
0.625
115.1
103
5
105
8.19
31
44
41
0.239
3.39
1.16
4
Osera, Daichi
Hiroshima
2.53
17
17
2
0
13
11
5
0
0
0
0.688
110.1
86
15
93
7.59
24
40
31
0.213
3.88
1.00
5
García, Onelki
Chunichi
2.47
17
16
2
2
10
10
5
0
0
0
0.667
105.2
79
6
91
7.75
53
32
29
0.212
1.72
1.25
 
 
 
Hold points
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Kondo, Kazuki
Yakult
2.68
44
0
0
0
0
2
3
22
24
1
0.400
47.0
37
3
52
9.96
22
20
14
0.216
2.36
1.26
2
Patton, Spencer
DeNA
2.97
32
0
0
0
0
3
0
20
23
0
1.000
30.1
28
0
39
11.57
11
10
10
0.248
3.55
1.29
2
Jackson, Jay
Hiroshima
3.15
35
0
0
0
0
3
1
20
23
0
0.750
34.1
30
6
31
8.13
20
14
12
0.246
1.55
1.46
4
Kuwahara, Kentaro
Hanshin
2.57
33
0
0
0
0
2
1
18
20
0
0.667
28.0
28
2
25
8.04
6
10
8
0.250
4.17
1.21
5
Sawamura, Hirokazu
Yomiuri
4.17
36
0
0
0
0
1
3
18
19
0
0.250
41.0
44
1
43
9.44
15
20
19
0.280
2.87
1.44
 
 
 
Líderes de Bateo 2018 – Liga del Pacífico
29 de julio de 2018
 
Estadísticas generales
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.355
83
357
318
113
18
4
24
211
67
59
70
34
16
0.415
0.664
1.078
0.382
1
2
Kondo, Kensuke
Nippon Ham
0.342
76
325
266
91
24
2
8
143
50
38
52
57
4
0.458
0.538
0.996
0.342
1
3
Akiyama, Shogo
Seibu
0.337
88
419
368
124
27
5
14
203
51
64
60
47
8
0.415
0.552
0.967
0.351
2
4
Asamura, Hideto
Seibu
0.306
88
404
356
109
15
0
21
187
74
69
78
45
3
0.384
0.525
0.909
0.346
8
5
Yoshida, Masataka
Orix
0.301
92
381
329
99
19
2
15
167
57
47
51
42
2
0.383
0.508
0.891
0.325
2
6
Nakamura, Shogo
Lotte
0.298
89
405
346
103
22
2
3
138
38
54
55
38
25
0.390
0.399
0.789
0.287
3
7
Inoue, Seiya
Lotte
0.292
79
319
274
80
17
1
18
153
68
39
59
36
1
0.373
0.558
0.931
0.360
7
8
Ogino, Takashi
Lotte
0.287
78
351
317
91
15
3
2
118
25
52
25
13
20
0.330
0.372
0.703
0.217
2
9
Yamakawa, Hotaka
Seibu
0.286
88
396
329
94
19
1
26
193
78
66
85
56
0
0.404
0.587
0.991
0.365
10
10
Mori, Tomoya
Seibu
0.285
82
332
288
82
23
1
10
137
53
41
62
39
5
0.364
0.476
0.840
0.403
2
 
 
Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
26
Peguero, Carlos
Rakuten
0.239
76
307
276
66
9
0
16
123
43
33
101
28
1
0.313
0.446
0.758
0.276
2
28
Despaigne, Alfredo
SoftBank
0.219
86
348
297
65
8
1
21
138
50
41
70
46
0
0.325
0.465
0.789
0.224
0
#
Gracial, Yurisbel
SoftBank
0.300
12
31
30
9
0
0
0
9
1
1
6
1
1
0.323
0.300
0.623
0.200
2
#
Amador, Japhet
Rakuten
0.276
60
225
203
56
6
0
20
122
42
27
52
22
1
0.347
0.601
0.948
0.333
0
#
Arcia, Oswaldo
Nippon Ham
0.221
65
241
213
47
9
0
9
83
29
21
70
21
0
0.307
0.390
0.697
0.220
0
#
Mejía, Ernesto
Seibu
0.218
46
140
124
27
4
0
7
52
14
17
32
13
0
0.307
0.419
0.726
0.147
0
 
 
 
Líderes de jonrones
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yamakawa, Hotaka
Seibu
0.286
88
396
329
94
19
1
26
193
78
66
85
56
0
0.404
0.587
0.991
0.365
10
2
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.355
83
357
318
113
18
4
24
211
67
59
70
34
16
0.415
0.664
1.078
0.382
1
3
Asamura, Hideto
Seibu
0.306
88
404
356
109
15
0
21
187
74
69
78
45
3
0.384
0.525
0.909
0.346
8
3
Despaigne, Alfredo
SoftBank
0.219
86
348
297
65
8
1
21
138
50
41
70
46
0
0.325
0.465
0.789
0.224
0
5
Amador, Japhet
Rakuten
0.276
60
225
203
56
6
0
20
122
42
27
52
22
1
0.347
0.601
0.948
0.333
0
 
 
 
 
Líderes de empujadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yamakawa, Hotaka
Seibu
0.286
88
396
329
94
19
1
26
193
78
66
85
56
0
0.404
0.587
0.991
0.365
10
2
Asamura, Hideto
Seibu
0.306
88
404
356
109
15
0
21
187
74
69
78
45
3
0.384
0.525
0.909
0.346
8
3
Nakata, Sho
Nippon Ham
0.263
89
379
342
90
24
0
18
168
70
40
53
27
0
0.317
0.491
0.808
0.298
1
4
Inoue, Seiya
Lotte
0.292
79
319
274
80
17
1
18
153
68
39
59
36
1
0.373
0.558
0.931
0.360
7
5
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.355
83
357
318
113
18
4
24
211
67
59
70
34
16
0.415
0.664
1.078
0.382
1
 
 
Líderes de anotadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Asamura, Hideto
Seibu
0.306
88
404
356
109
15
0
21
187
74
69
78
45
3
0.384
0.525
0.909
0.346
8
2
Yamakawa, Hotaka
Seibu
0.286
88
396
329
94
19
1
26
193
78
66
85
56
0
0.404
0.587
0.991
0.365
10
3
Akiyama, Shogo
Seibu
0.337
88
419
368
124
27
5
14
203
51
64
60
47
8
0.415
0.552
0.967
0.351
2
4
Nishikawa, Haruki
Nippon Ham
0.254
88
408
338
86
14
5
8
134
38
61
68
65
26
0.375
0.396
0.772
0.304
2
5
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.355
83
357
318
113
18
4
24
211
67
59
70
34
16
0.415
0.664
1.078
0.382
1
 
 
Líderes de hits
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Akiyama, Shogo
Seibu
0.337
88
419
368
124
27
5
14
203
51
64
60
47
8
0.415
0.967
0.967
0.351
2
2
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.355
83
357
318
113
18
4
24
211
67
59
70
34
16
0.415
1.078
1.078
0.382
1
3
Asamura, Hideto
Seibu
0.306
88
404
356
109
15
0
21
187
74
69
78
45
3
0.384
0.909
0.909
0.346
8
4
Nakamura, Shogo
Lotte
0.298
89
405
346
103
22
2
3
138
38
54
55
38
25
0.390
0.789
0.789
0.287
3
5
Genda, Sosuke
Seibu
0.279
88
412
365
102
17
7
1
136
37
57
58
28
27
0.333
0.705
0.705
0.330
4
 
 
Líderes de Pitcheo 2018 – Liga del Pacífico
 
29 de julio de 2018
 
Estadísticas generales
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Kishi, Takayuki
Rakuten
2.14
16
16
4
1
13
9
1
0
0
0
0.900
122.0
87
16
118
8.70
17
32
29
0.198
6.94
0.85
2
Ishikawa, Ayumu
Lotte
2.43
17
17
1
0
13
9
4
0
0
0
0.692
115.0
98
13
68
5.32
23
33
31
0.230
2.96
1.05
3
Uwasawa, Naoyuki
Nippon Ham
2.43
16
16
3
3
11
10
3
0
0
0
0.769
107.1
91
6
94
7.88
25
32
29
0.230
3.76
1.08
4
Bolsinger, Mike
Lotte
2.45
15
15
2
1
11
12
2
0
0
0
0.857
95.1
79
6
72
6.80
32
30
26
0.230
2.25
1.16
5
Albers, Andrew
Orix
2.79
16
16
0
0
11
9
1
0
0
0
0.900
96.2
90
5
70
6.52
15
31
30
0.249
4.67
1.09
6
Kikuchi, Yusei
Seibu
3.09
14
14
0
0
9
8
2
0
0
0
0.800
99.0
70
9
94
8.55
26
34
34
0.197
3.62
0.97
7
Ishikawa, Shuta
SoftBank
3.50
19
15
0
0
9
8
5
1
2
0
0.615
100.1
91
15
71
6.37
30
42
39
0.245
2.37
1.21
8
Martínez, Nick
Nippon Ham
3.65
16
16
3
0
11
7
7
0
0
0
0.500
106.0
114
12
55
4.67
23
48
43
0.277
2.39
1.29
9
Takanashi, Hirotoshi
Nippon Ham
3.71
16
16
1
0
10
5
5
0
0
0
0.500
102.0
98
16
71
6.26
24
48
42
0.257
2.96
1.20
10
Nishi, Yuki
Orix
3.84
16
16
0
0
10
5
9
0
0
0
0.357
105.1
105
9
77
6.58
19
45
45
0.259
4.05
1.18
 
 
Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
#
Moinelo, Liván
SoftBank
5.08
41
0
0
0
0
4
1
12
16
0
0.800
33.2
25
4
46
12.30
21
19
19
0.214
2.19
1.37
#
Castillo, Fabio
Seibu
4.48
20
12
0
0
6
7
4
1
3
3
0.636
74.1
60
5
51
6.17
45
38
37
0.221
1.13
1.41
#
Rodríguez, Bryan
Nippon Ham
14.04
3
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0.000
8.1
17
0
5
5.40
4
13
13
0.447
1.25
2.52
 
 
Ganados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Bolsinger, Mike
Lotte
2.45
15
15
2
1
11
12
2
0
0
0
0.857
95.1
79
6
72
6.80
32
30
26
0.230
2.25
1.16
2
Uwasawa, Naoyuki
Nippon Ham
2.43
16
16
3
3
11
10
3
0
0
0
0.769
107.1
91
6
94
7.88
25
32
29
0.230
3.76
1.08
2
Tawata, Shinsaburo
Seibu
4.37
16
16
3
1
9
10
4
0
0
0
0.714
103.0
99
8
68
5.94
30
52
50
0.252
2.27
1.25
4
Kishi, Takayuki
Rakuten
2.14
16
16
4
1
13
9
1
0
0
0
0.900
122.0
87
16
118
8.70
17
32
29
0.198
6.94
0.85
4
Ishikawa, Ayumu
Lotte
2.43
17
17
1
0
13
9
4
0
0
0
0.692
115.0
98
13
68
5.32
23
33
31
0.230
2.96
1.05
 
 
Salvados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Masui, Hirotoshi
Orix
2.03
42
0
0
0
0
1
2
8
9
23
0.333
44.1
31
4
50
10.15
23
10
10
0.203
2.17
1.22
2
Uchi, Tatsuya
Lotte
4.09
43
0
0
0
0
2
3
6
8
21
0.400
44.0
37
3
45
9.20
15
20
20
0.237
3.00
1.18
3
Mori, Yuito
SoftBank
3.72
39
0
0
0
0
1
3
4
5
17
0.250
36.1
35
5
37
9.17
16
16
15
0.252
2.31
1.40
4
Hermann, Frank
Rakuten
1.06
35
0
0
0
0
1
1
11
12
12
0.500
34.0
21
2
38
10.06
11
4
4
0.178
3.45
0.94
4
Tonkin, Michael
Nippon Ham
2.19
38
0
0
0
0
3
2
13
16
12
0.600
37.0
30
1
22
5.35
16
12
9
0.221
1.38
1.24
 
 
Ponchados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Kishi, Takayuki
Rakuten
2.14
16
16
4
1
13
9
1
0
0
0
0.900
122.0
87
16
118
8.70
17
32
29
0.198
6.94
0.85
1
Norimoto, Takahiro
Rakuten
3.87
16
16
4
1
9
5
8
0
0
0
0.385
111.2
103
13
118
9.51
32
50
48
0.248
3.69
1.21
3
Uwasawa, Naoyuki
Nippon Ham
2.43
16
16
3
3
11
10
3
0
0
0
0.769
107.1
91
6
94
7.88
25
32
29
0.230
3.76
1.08
3
Kikuchi, Yusei
Seibu
3.09
14
14
0
0
9
8
2
0
0
0
0.800
99.0
70
9
94
8.55
26
34
34
0.197
3.62
0.97
5
Van den Hurk, Rick
SoftBank
4.96
16
16
0
0
9
6
7
0
0
0
0.462
94.1
79
16
88
8.40
43
54
52
0.224
2.05
1.29
 
 
Hold points
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Yamamoto, Yoshinobu
Orix
1.41
39
0
0
0
0
4
1
25
29
1
0.800
38.1
21
1
34
7.98
10
6
6
0.162
3.40
0.81
2
Miyanishi, Naoki
Nippon Ham
2.19
32
0
0
0
0
2
0
21
23
0
1.000
24.2
13
1
20
7.30
11
7
6
0.163
1.82
0.97
2
Yoshida, Kazumasa
Orix
2.27
47
0
0
0
0
3
2
20
23
0
0.600
47.2
34
2
45
8.50
14
12
12
0.206
3.21
1.01
4
Matsunaga, Takahiro
Lotte
1.48
38
0
0
0
0
1
1
20
21
0
0.500
24.1
18
0
18
6.66
8
4
4
0.207
2.25
1.07
5
Ishikawa, Naoya
Nippon Ham
2.94
37
0
0
0
0
1
2
17
18
9
0.333
33.2
34
2
34
9.09
14
13
11
0.260
2.43
1.43
 
 
 
Tomado de: Beisbol Japonés
 
 
 
 

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.