NPB; Líderes de Bateo y Picheo en la temporada

5/08/18
2:35 pm
 

Descargar imagen aquí
 
 
Líderes de Bateo 2018 – Liga Central
Estadísticas generales
Pos Jugador Equipo PMD PJ AP VB H 2B 3B JR BA CE CA K BB BR PBA SLG OPS PCPA E
1 Hirata, Ryosuke Chunichi 0.332 94 364 319 106 16 3 5 143 36 46 48 40 8 0.410 0.448 0.859 0.344 0
2 Sakamoto, Hayato Yomiuri 0.328 82 376 326 107 18 2 13 168 56 61 65 50 8 0.418 0.515 0.933 0.411 8
3 Suzuki, Seiya Hiroshima 0.324 76 307 247 80 22 0 17 153 59 54 67 52 4 0.443 0.619 1.062 0.323 3
4 Miyazaki, Toshiro DeNA 0.318 95 388 365 116 24 0 18 194 51 41 31 23 0 0.358 0.532 0.890 0.358 8
5 Maru, Yoshihiro Hiroshima 0.317 75 331 246 78 13 0 24 163 53 68 65 82 7 0.489 0.663 1.152 0.265 1
6 Yamada, Tetsuto Yakult 0.317 91 418 344 109 15 3 26 208 59 87 78 71 26 0.435 0.605 1.040 0.299 11
7 Viciedo, Dayán Chunichi 0.316 91 385 339 107 19 1 15 173 64 58 44 35 1 0.392 0.510 0.903 0.313 4
8 Aoki, Norichika Yakult 0.316 85 376 320 101 23 2 6 146 42 54 30 40 2 0.412 0.456 0.868 0.333 2
9 Sakaguchi, Tomotaka Yakult 0.310 90 372 319 99 15 2 2 124 21 35 38 46 6 0.399 0.389 0.788 0.208 3
10 Okamoto, Kazuma Yomiuri 0.304 100 429 381 116 18 0 20 194 63 56 88 45 2 0.382 0.509 0.891 0.311 4

 

 

Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
7
Viciedo, Dayán
Chunichi
0.316
91
385
339
107
19
1
15
173
64
58
44
35
1
0.392
0.510
0.903
0.313
4
12
Almonte, Zoilo
Chunichi
0.299
90
379
344
103
25
0
11
161
51
33
67
31
1
0.356
0.468
0.824
0.326
3
#
López, José
DeNA
0.312
63
260
250
78
13
0
17
142
48
26
29
8
0
0.335
0.568
0.903
0.365
0
#
Moya, Steven
Chunichi
0.304
45
100
92
28
4
0
3
41
16
5
25
6
0
0.350
0.446
0.796
0.368
3
#
Mejía, Alejandro
Hiroshima
0.296
17
29
27
8
2
0
2
16
5
5
9
1
1
0.345
0.593
0.937
0.333
0
#
Soto, Neftalí
DeNA
0.289
59
253
235
68
9
0
16
125
43
37
55
10
0
0.328
0.532
0.860
0.277
6
#
Navarro, Efren
Hanshin
0.281
20
71
64
18
4
0
1
25
10
3
15
6
0
0.338
0.391
0.729
0.263
1
#
Martínez, Jorge
Yomiuri
0.265
9
36
34
9
3
0
1
15
3
5
15
2
0
0.306
0.441
0.747
0.100
0
#
Batista, Xavier
Hiroshima
0.257
58
208
187
48
8
0
17
107
36
28
53
19
0
0.322
0.572
0.894
0.231
3
#
Guerrero, Alex
Yomiuri
0.253
60
251
225
57
16
0
10
103
29
28
49
21
2
0.331
0.458
0.788
0.221
3
#
Rosario, Wilin
Hanshin
0.249
61
250
233
58
12
0
7
91
32
24
56
14
0
0.292
0.391
0.683
0.211
9
 
 
 
 
 
Líderes de jonrones
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.317
91
418
344
109
15
3
26
208
59
87
78
71
26
0.435
0.605
1.040
0.299
11
1
Balentien, Wladimir
Yakult
0.275
92
396
335
92
11
0
26
181
87
47
79
59
0
0.381
0.540
0.922
0.304
4
3
Maru, Yoshihiro
Hiroshima
0.317
75
331
246
78
13
0
24
163
53
68
65
82
7
0.489
0.663
1.152
0.265
1
4
Tsutsugo, Yoshitomo
DeNA
0.295
92
382
329
97
22
1
22
187
58
48
73
50
0
0.385
0.568
0.953
0.237
2
5
Okamoto, Kazuma
Yomiuri
0.304
100
429
381
116
18
0
20
194
63
56
88
45
2
0.382
0.509
0.891
0.311
4
 
 
 
 
 
Líderes de empujadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Balentien, Wladimir
Yakult
0.275
92
396
335
92
11
0
26
181
87
47
79
59
0
0.381
0.540
0.922
0.304
4
2
Viciedo, Dayán
Chunichi
0.316
91
385
339
107
19
1
15
173
64
58
44
35
1
0.392
0.510
0.903
0.313
4
3
Okamoto, Kazuma
Yomiuri
0.304
100
429
381
116
18
0
20
194
63
56
88
45
2
0.382
0.509
0.891
0.311
4
4
Suzuki, Seiya
Hiroshima
0.324
76
307
247
80
22
0
17
153
59
54
67
52
4
0.443
0.619
1.062
0.323
3
4
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.317
91
418
344
109
15
3
26
208
59
87
78
71
26
0.435
0.605
1.040
0.299
11
 
 
 
 
Líderes de anotadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.317
91
418
344
109
15
3
26
208
59
87
78
71
26
0.435
0.605
1.040
0.299
11
2
Maru, Yoshihiro
Hiroshima
0.317
75
331
246
78
13
0
24
163
53
68
65
82
7
0.489
0.663
1.152
0.265
1
3
Oshima, Yohei
Chunichi
0.269
96
440
405
109
16
7
5
154
33
67
54
30
14
0.323
0.380
0.704
0.263
0
4
Tanaka, Kosuke
Hiroshima
0.264
93
446
371
98
15
6
8
149
40
66
79
58
17
0.376
0.402
0.778
0.247
6
5
Sakamoto, Hayato
Yomiuri
0.328
82
376
326
107
18
2
13
168
56
61
65
50
8
0.418
0.515
0.933
0.411
8
 
 
 
Líderes de hits
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Miyazaki, Toshiro
DeNA
0.318
95
388
365
116
24
0
18
194
51
41
31
23
0
0.358
0.890
0.890
0.358
8
1
Okamoto, Kazuma
Yomiuri
0.304
100
429
381
116
18
0
20
194
63
56
88
45
2
0.382
0.891
0.891
0.311
4
3
Yamada, Tetsuto
Yakult
0.317
91
418
344
109
15
3
26
208
59
87
78
71
26
0.435
1.040
1.040
0.299
11
3
Oshima, Yohei
Chunichi
0.269
96
440
405
109
16
7
5
154
33
67
54
30
14
0.323
0.704
0.704
0.263
0
5
Sakamoto, Hayato
Yomiuri
0.328
82
376
326
107
18
2
13
168
56
61
65
50
8
0.418
0.933
0.933
0.411
8
 
 
Líderes de Pitcheo 2018 – Liga Central
 
 
Estadísticas generales
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Osera, Daichi
Hiroshima
2.43
18
18
2
0
14
12
5
0
0
0
0.706
118.1
91
16
101
7.68
24
41
32
0.211
4.21
0.97
2
García, Onelki
Chunichi
2.48
18
17
2
2
11
11
5
0
0
0
0.688
112.2
84
6
96
7.67
56
34
31
0.212
1.71
1.24
3
Azuma, Katsuki
DeNA
2.75
15
15
1
1
9
7
4
0
0
0
0.636
95.0
84
8
86
8.15
31
31
29
0.236
2.77
1.21
4
Sugano, Tomoyuki
Yomiuri
2.81
18
18
5
3
11
9
7
0
0
0
0.563
128.0
120
12
129
9.07
22
43
40
0.245
5.86
1.11
5
Johnson, Kris
Hiroshima
3.07
15
15
0
0
11
8
2
0
0
0
0.800
93.2
82
6
71
6.82
28
34
32
0.241
2.54
1.17
6
Yamaguchi, Shun
Yomiuri
3.53
18
18
6
2
12
8
6
0
0
0
0.571
125.0
100
14
117
8.42
44
51
49
0.218
2.66
1.15
7
Messenger, Randy
Hanshin
3.54
19
19
0
0
13
10
6
0
0
0
0.625
119.1
111
6
108
8.15
33
50
47
0.247
3.27
1.21
8
Buchanan, David
Yakult
3.72
19
19
2
1
12
8
7
0
0
0
0.533
121.0
120
13
69
5.13
42
54
50
0.261
1.64
1.34
9
Akiyama, Takumi
Hanshin
3.91
14
14
2
1
9
5
8
0
0
0
0.385
89.2
88
8
74
7.43
13
39
39
0.258
5.69
1.13
10
Ogasawara, Shinnosuke
Chunichi
3.96
16
16
1
1
9
5
6
0
0
0
0.455
102.1
100
14
70
6.16
44
49
45
0.260
1.59
1.41

 

 

Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
2
García, Onelki
Chunichi
2.48
18
17
2
2
11
11
5
0
0
0
0.688
112.2
84
6
96
7.67
56
34
31
0.212
1.71
1.24
#
Campos, Leonel
Hiroshima
0.00
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.0
1
0
0
0.00
1
0
0
0.333
0.00
2.00
#
Mercedes, Christopher
Yomiuri
0.62
4
4
1
0
3
3
0
0
0
0
1.000
29.0
17
1
17
5.28
3
2
2
0.168
5.67
0.69
#
Adames, Samuel
Yomiuri
0.75
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12.0
10
0
7
5.25
10
1
1
0.238
0.70
1.67
#
Franzua, Gerónimo
Hiroshima
2.17
19
2
0
0
0
1
2
8
9
0
0.333
37.1
20
1
52
12.54
16
12
9
0.153
3.25
0.96
#
Escobar, Edwin
DeNA
2.25
34
0
0
0
0
2
2
10
12
0
0.500
32.0
24
4
34
9.56
15
10
8
0.218
2.27
1.22
#
Moreno, Diego
Hanshin
2.70
8
0
0
0
0
0
0
3
3
0
6.2
8
0
6
8.10
3
2
2
0.320
2.00
1.65
#
Dolis, Rafael
Hanshin
2.97
34
0
0
0
0
1
3
1
2
22
0.250
33.1
35
2
32
8.64
12
16
11
0.271
2.67
1.41
#
Barrios, Edison
DeNA
3.61
10
10
0
0
4
2
4
0
0
0
0.333
47.1
49
1
35
6.65
12
22
19
0.262
2.92
1.29
#
Martínez, Raidel
Chunichi
5.40
4
4
0
0
0
1
1
0
0
0
0.500
20.0
22
4
14
6.30
7
12
12
0.286
2.00
1.45
#
Caminero, Arquímedes
Yomiuri
5.79
20
0
0
0
0
1
1
2
3
11
0.500
18.2
27
1
19
9.16
6
13
12
0.329
3.17
1.77
#
Rodríguez, Joely
Chunichi
6.00
4
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0.000
3.0
2
1
2
6.00
3
2
2
0.182
0.67
1.67
#
Urquídez, Jason
Yakult
6.23
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
5
0
3
6.23
1
5
3
0.263
3.00
1.38
#
Mateo, Marcos
Hanshin
6.75
17
0
0
0
0
0
1
4
4
0
0.000
14.2
19
2
13
7.98
11
11
11
0.317
1.18
2.05
 
 
 
Ganados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Osera, Daichi
Hiroshima
2.43
18
18
2
0
14
12
5
0
0
0
0.706
118.1
91
16
101
7.68
24
41
32
0.211
4.21
0.97
2
García, Onelki
Chunichi
2.48
18
17
2
2
11
11
5
0
0
0
0.688
112.2
84
6
96
7.67
56
34
31
0.212
1.71
1.24
3
Messenger, Randy
Hanshin
3.54
19
19
0
0
13
10
6
0
0
0
0.625
119.1
111
6
108
8.15
33
50
47
0.247
3.27
1.21
4
Sugano, Tomoyuki
Yomiuri
2.81
18
18
5
3
11
9
7
0
0
0
0.563
128.0
120
12
129
9.07
22
43
40
0.245
5.86
1.11
5
Johnson, Kris
Hiroshima
3.07
15
15
0
0
11
8
2
0
0
0
0.800
93.2
82
6
71
6.82
28
34
32
0.241
2.54
1.17
 
 
 
Salvados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Nakazaki, Shota
Hiroshima
2.79
43
0
0
0
0
1
0
5
6
25
1.000
42.0
43
4
40
8.57
16
14
13
0.254
2.50
1.40
2
Dolis, Rafael
Hanshin
2.97
34
0
0
0
0
1
3
1
2
22
0.250
33.1
35
2
32
8.64
12
16
11
0.271
2.67
1.41
3
Yamasaki, Yasuaki
DeNA
3.22
37
0
0
0
0
2
4
2
4
21
0.333
36.1
31
3
41
10.16
12
14
13
0.230
3.42
1.18
4
Ishiyama, Taichi
Yakult
1.99
43
0
0
0
0
3
1
6
9
17
0.750
45.1
35
2
35
6.95
10
11
10
0.212
3.50
0.99
5
Tajima, Shinji
Chunichi
6.04
29
0
0
0
0
0
4
1
1
15
0.000
28.1
27
3
13
4.13
17
19
19
0.257
0.76
1.55
 
 
 
 
Ponchados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Sugano, Tomoyuki
Yomiuri
2.81
18
18
5
3
11
9
7
0
0
0
0.563
128.0
120
12
129
9.07
22
43
40
0.245
5.86
1.11
2
Yamaguchi, Shun
Yomiuri
3.53
18
18
6
2
12
8
6
0
0
0
0.571
125.0
100
14
117
8.42
44
51
49
0.218
2.66
1.15
3
Messenger, Randy
Hanshin
3.54
19
19
0
0
13
10
6
0
0
0
0.625
119.1
111
6
108
8.15
33
50
47
0.247
3.27
1.21
4
Osera, Daichi
Hiroshima
2.43
18
18
2
0
14
12
5
0
0
0
0.706
118.1
91
16
101
7.68
24
41
32
0.211
4.21
0.97
5
García, Onelki
Chunichi
2.48
18
17
2
2
11
11
5
0
0
0
0.688
112.2
84
6
96
7.67
56
34
31
0.212
1.71
1.24
 
 
 
Hold points
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Kondo, Kazuki
Yakult
3.38
47
0
0
0
0
2
3
23
25
1
0.400
50.2
44
6
56
9.95
24
25
19
0.234
2.33
1.34
2
Patton, Spencer
DeNA
2.97
35
0
0
0
0
3
0
21
24
0
1.000
33.1
35
0
39
10.53
11
11
11
0.276
3.55
1.38
3
Jackson, Jay
Hiroshima
3.15
35
0
0
0
0
3
1
20
23
0
0.750
34.1
30
6
31
8.13
20
14
12
0.246
1.55
1.46
4
Kuwahara, Kentaro
Hanshin
3.38
36
0
0
0
0
3
1
19
22
0
0.750
32.0
32
3
30
8.44
6
14
12
0.256
5.00
1.19
5
Sawamura, Hirokazu
Yomiuri
4.07
38
0
0
0
0
1
4
18
19
0
0.200
42.0
44
1
45
9.64
19
21
19
0.273
2.37
1.50
 
 
 
Líderes de Bateo 2018 – Liga del Pacífico
 
Estadísticas generales
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.348
87
372
330
115
18
4
24
213
68
59
76
35
17
0.409
0.645
1.054
0.377
2
2
Kondo, Kensuke
Nippon Ham
0.344
81
347
285
98
25
3
8
153
52
41
55
60
4
0.458
0.537
0.995
0.346
2
3
Akiyama, Shogo
Seibu
0.330
94
447
391
129
27
7
15
215
53
68
65
51
8
0.412
0.550
0.962
0.341
3
4
Asamura, Hideto
Seibu
0.315
94
431
381
120
17
0
22
203
81
73
79
46
3
0.387
0.533
0.920
0.352
8
5
Yoshida, Masataka
Orix
0.309
98
409
349
108
20
2
17
183
61
53
52
49
2
0.396
0.524
0.920
0.322
2
6
Inoue, Seiya
Lotte
0.299
84
339
291
87
17
1
18
160
70
40
62
39
1
0.381
0.550
0.930
0.363
7
7
Nakamura, Akira
SoftBank
0.296
86
368
324
96
20
1
9
145
34
35
47
36
1
0.367
0.448
0.815
0.258
0
8
Mori, Tomoya
Seibu
0.296
87
349
301
89
25
1
11
149
58
46
65
43
5
0.378
0.495
0.873
0.413
3
9
Nakamura, Shogo
Lotte
0.292
94
426
366
107
23
3
4
148
42
58
59
38
25
0.383
0.404
0.787
0.286
3
10
Ogino, Takashi
Lotte
0.287
78
351
317
91
15
3
2
118
25
52
25
13
20
0.330
0.372
0.703
0.217
2

 

 

Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
28
Peguero, Carlos
Rakuten
0.237
80
325
287
68
9
0
16
125
43
34
109
35
1
0.323
0.436
0.759
0.262
2
29
Despaigne, Alfredo
SoftBank
0.227
92
374
322
73
9
1
22
150
54
45
74
46
0
0.326
0.466
0.792
0.250
0
#
Gracial, Yurisbel
SoftBank
0.300
12
31
30
9
0
0
0
9
1
1
6
1
1
0.323
0.300
0.623
0.200
2
#
Amador, Japhet
Rakuten
0.269
62
234
212
57
6
0
20
123
42
27
57
22
1
0.338
0.580
0.918
0.306
0
#
Mejía, Ernesto
Seibu
0.236
52
160
144
34
6
0
8
64
16
18
38
13
0
0.313
0.444
0.757
0.139
0
#
Arcia, Oswaldo
Nippon Ham
0.230
70
261
230
53
10
0
11
96
36
25
75
24
0
0.318
0.417
0.735
0.226
0

 

 

 

Líderes de jonrones
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Yamakawa, Hotaka
Seibu
0.279
94
423
351
98
19
1
28
203
81
71
89
60
0
0.400
0.578
0.978
0.347
10
2
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.348
87
372
330
115
18
4
24
213
68
59
76
35
17
0.409
0.645
1.054
0.377
2
3
Laird, Brandon
Nippon Ham
0.251
89
372
334
84
10
1
23
165
54
37
94
31
0
0.320
0.494
0.814
0.244
7
4
Asamura, Hideto
Seibu
0.315
94
431
381
120
17
0
22
203
81
73
79
46
3
0.387
0.533
0.920
0.352
8
4
Despaigne, Alfredo
SoftBank
0.227
92
374
322
73
9
1
22
150
54
45
74
46
0
0.326
0.466
0.792
0.250
0

 

 

 

 

Líderes de empujadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Asamura, Hideto
Seibu
0.315
94
431
381
120
17
0
22
203
81
73
79
46
3
0.387
0.533
0.920
0.352
8
1
Yamakawa, Hotaka
Seibu
0.279
94
423
351
98
19
1
28
203
81
71
89
60
0
0.400
0.578
0.978
0.347
10
1
Nakata, Sho
Nippon Ham
0.275
94
401
363
100
27
0
19
184
81
45
54
28
0
0.327
0.507
0.834
0.337
1
4
Inoue, Seiya
Lotte
0.299
84
339
291
87
17
1
18
160
70
40
62
39
1
0.381
0.550
0.930
0.363
7
5
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.348
87
372
330
115
18
4
24
213
68
59
76
35
17
0.409
0.645
1.054
0.377
2
 
 
Líderes de anotadas
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Asamura, Hideto
Seibu
0.315
94
431
381
120
17
0
22
203
81
73
79
46
3
0.387
0.533
0.920
0.352
8
2
Yamakawa, Hotaka
Seibu
0.279
94
423
351
98
19
1
28
203
81
71
89
60
0
0.400
0.578
0.978
0.347
10
3
Akiyama, Shogo
Seibu
0.330
94
447
391
129
27
7
15
215
53
68
65
51
8
0.412
0.550
0.962
0.341
3
4
Nishikawa, Haruki
Nippon Ham
0.253
93
430
356
90
14
5
8
138
38
66
70
69
28
0.375
0.388
0.762
0.298
2
5
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.348
87
372
330
115
18
4
24
213
68
59
76
35
17
0.409
0.645
1.054
0.377
2

 

 

Líderes de hits
Pos
Jugador
Equipo
PMD
PJ
AP
VB
H
2B
3B
JR
BA
CE
CA
K
BB
BR
PBA
SLG
OPS
PCPA
E
1
Akiyama, Shogo
Seibu
0.330
94
447
391
129
27
7
15
215
53
68
65
51
8
0.412
0.962
0.962
0.341
3
2
Asamura, Hideto
Seibu
0.315
94
431
381
120
17
0
22
203
81
73
79
46
3
0.387
0.920
0.920
0.352
8
3
Yanagita, Yuki
SoftBank
0.348
87
372
330
115
18
4
24
213
68
59
76
35
17
0.409
1.054
1.054
0.377
2
4
Yoshida, Masataka
Orix
0.309
98
409
349
108
20
2
17
183
61
53
52
49
2
0.396
0.920
0.920
0.322
2
4
Genda, Sosuke
Seibu
0.276
94
440
391
108
18
7
1
143
39
59
61
30
27
0.329
0.695
0.695
0.316
5

 

Líderes de Pitcheo 2018 – Liga del Pacífico
 
 
Estadísticas generales
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Kishi, Takayuki
Rakuten
2.23
17
17
4
1
14
9
2
0
0
0
0.818
129.0
92
17
125
8.72
19
35
32
0.198
6.58
0.86
2
Bolsinger, Mike
Lotte
2.26
16
16
2
1
12
13
2
0
0
0
0.867
103.1
81
6
75
6.53
34
30
26
0.221
2.21
1.11
3
Uwasawa, Naoyuki
Nippon Ham
2.54
17
17
3
3
12
10
3
0
0
0
0.769
113.1
98
6
100
7.94
25
35
32
0.233
4.00
1.09
4
Albers, Andrew
Orix
2.69
17
17
0
0
12
9
1
0
0
0
0.900
103.2
93
6
76
6.60
17
32
31
0.242
4.47
1.06
5
Kikuchi, Yusei
Seibu
3.15
15
15
0
0
10
8
2
0
0
0
0.800
105.2
78
10
97
8.26
29
37
37
0.206
3.34
1.01
6
Ishikawa, Ayumu
Lotte
3.19
18
18
1
0
13
9
5
0
0
0
0.643
115.2
109
13
68
5.29
23
43
41
0.248
2.96
1.14
7
Martínez, Nick
Nippon Ham
3.49
17
17
3
0
11
8
7
0
0
0
0.533
111.0
117
12
61
4.95
24
48
43
0.273
2.54
1.27
8
Togame, Ken
Seibu
3.88
16
16
0
0
8
5
7
0
0
0
0.417
99.2
90
13
68
6.14
39
47
43
0.244
1.74
1.29
9
Wakui, Hideaki
Lotte
3.90
18
18
1
1
11
5
7
0
0
0
0.417
122.1
128
13
80
5.89
37
56
53
0.277
2.16
1.35
10
Norimoto, Takahiro
Rakuten
3.98
17
17
4
1
9
5
8
0
0
0
0.385
117.2
111
13
121
9.25
32
54
52
0.251
3.78
1.22
 

 

Jugadores Latinos
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
#
Moinelo, Liván
SoftBank
5.08
41
0
0
0
0
4
1
12
16
0
0.800
33.2
25
4
46
12.30
21
19
19
0.214
2.19
1.37
#
Castillo, Fabio
Seibu
4.48
20
12
0
0
6
7
4
1
3
3
0.636
74.1
60
5
51
6.17
45
38
37
0.221
1.13
1.41
#
Rodríguez, Bryan
Nippon Ham
14.04
3
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0.000
8.1
17
0
5
5.40
4
13
13
0.447
1.25
2.52
 
 
Ganados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Bolsinger, Mike
Lotte
2.26
16
16
2
1
12
13
2
0
0
0
0.867
103.1
81
6
75
6.53
34
30
26
0.221
2.21
1.11
2
Tawata, Shinsaburo
Seibu
4.34
17
17
4
1
9
11
4
0
0
0
0.733
112.0
109
9
72
5.79
30
56
54
0.255
2.40
1.24
3
Uwasawa, Naoyuki
Nippon Ham
2.54
17
17
3
3
12
10
3
0
0
0
0.769
113.1
98
6
100
7.94
25
35
32
0.233
4.00
1.09
4
Kishi, Takayuki
Rakuten
2.23
17
17
4
1
14
9
2
0
0
0
0.818
129.0
92
17
125
8.72
19
35
32
0.198
6.58
0.86
4
Albers, Andrew
Orix
2.69
17
17
0
0
12
9
1
0
0
0
0.900
103.2
93
6
76
6.60
17
32
31
0.242
4.47
1.06
 
 
Salvados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Masui, Hirotoshi
Orix
2.42
46
0
0
0
0
1
3
9
10
24
0.250
48.1
36
4
54
10.06
28
13
13
0.212
1.93
1.32
2
Uchi, Tatsuya
Lotte
4.09
43
0
0
0
0
2
3
6
8
21
0.400
44.0
37
3
45
9.20
15
20
20
0.237
3.00
1.18
3
Mori, Yuito
SoftBank
3.52
41
0
0
0
0
1
3
5
6
18
0.250
38.1
36
5
40
9.39
18
16
15
0.247
2.22
1.41
4
Hermann, Frank
Rakuten
0.95
39
0
0
0
0
2
1
11
13
15
0.667
38.0
24
2
40
9.47
12
4
4
0.183
3.33
0.95
5
Tonkin, Michael
Nippon Ham
2.19
38
0
0
0
0
3
2
13
16
12
0.600
37.0
30
1
22
5.35
16
12
9
0.221
1.38
1.24
 
 
Ponchados
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Kishi, Takayuki
Rakuten
2.23
17
17
4
1
14
9
2
0
0
0
0.818
129.0
92
17
125
8.72
19
35
32
0.198
6.58
0.86
2
Norimoto, Takahiro
Rakuten
3.98
17
17
4
1
9
5
8
0
0
0
0.385
117.2
111
13
121
9.25
32
54
52
0.251
3.78
1.22
3
Uwasawa, Naoyuki
Nippon Ham
2.54
17
17
3
3
12
10
3
0
0
0
0.769
113.1
98
6
100
7.94
25
35
32
0.233
4.00
1.09
4
Kikuchi, Yusei
Seibu
3.15
15
15
0
0
10
8
2
0
0
0
0.800
105.2
78
10
97
8.26
29
37
37
0.206
3.34
1.01
5
Van den Hurk, Rick
SoftBank
4.84
17
17
0
0
10
7
7
0
0
0
0.500
100.1
84
16
96
8.61
46
56
54
0.225
2.09
1.30
 
 
Hold points
Pos
Jugador
Equipo
EFE
J
A
JC
B
AC
G
P
PA
HP
S
PV
EL
H
JR
K
K/9
BB
C
CL
PBC
K/BB
WHIP
1
Yamamoto, Yoshinobu
Orix
1.41
39
0
0
0
0
4
1
25
29
1
0.800
38.1
21
1
34
7.98
10
6
6
0.162
3.40
0.81
2
Miyanishi, Naoki
Nippon Ham
2.05
34
0
0
0
0
2
1
21
23
0
0.667
26.1
14
1
22
7.52
12
8
6
0.165
1.83
0.99
2
Yoshida, Kazumasa
Orix
3.33
49
0
0
0
0
3
4
20
23
0
0.429
48.2
41
2
46
8.51
15
18
18
0.234
3.07
1.15
4
Matsunaga, Takahiro
Lotte
2.45
40
0
0
0
0
2
1
20
22
0
0.667
25.2
20
1
20
7.01
10
7
7
0.215
2.00
1.17
5
Kajiya, Ren
SoftBank
3.30
46
0
0
0
0
2
1
17
19
0
0.667
43.2
47
2
34
7.01
18
16
16
0.290
1.89
1.49
 
Tomado de: Beisbol Japonés
 

Deja un comentario

Tu email nunca se publicará.